Inspiration, kunskap och nätverk.

Det är de här tre nyckelorden som varit drivkraften bakom Näringslivsdagen ända sedan starten. I vår region finns en omvittnad entreprenörsanda och gott om erfarenheter när det gäller att bygga konkurrenskraftiga företag och verksamheter. Samtidigt finns en vilja att dela kunskapen med varandra för att bidra till en ännu bättre miljö för utveckling och tillväxt. Vår roll är att skapa den bästa mötesplatsen vi kan för alla inom näringslivet. På Näringslivsdagen samlas människor från alla branscher för att lära av varandra, toppat med inspiration från några av Sveriges mest intressanta föreläsare.

Nedan är en liten tillbakablick från Näringslivsdagen 2023 med allt nätverkande, fantastiska föreläsare, mingelsugna deltagare och några ord från några av deltagarna och föreläsarna.

Rulla till toppen