Lena Sellgren

Vi befinner oss i en tid av ökade geopolitiska spänningar, som snabbt förändrar de globala ekonomiska utsikterna. Hur påverkas Sverige och svenska företag av detta – och hur ska vi tänka om framtiden? För att finna ordning i kaoset krävs perspektiv. Och få kan ge en lika välgrundad, och underhållande, analys som Lena Sellgren.

Utöver sin forskarutbildning i nationalekonomi har hon en av Sveriges längsta meritlistor inom ekonomisk omvärldsbevakning. Idag är hon bland annat chefekonom och analyschef på Business Sweden, Sveriges handels- och investeringsråd, som ägs av staten och näringslivet. De följer kontinuerligt utveckling och trender på den globala marknaden och analyserar effekterna på svenska företag.

Lena har även haft liknande uppdrag för bland annat Nordea Markets, Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet, EU och OECD – och är krönikör i den tyska affärstidningen Handelsblatt. Dessutom deltar hon regelbundet i den offentliga debatten och media.